Kors Hoogwerksystemen verhuurvoorwaarden

Basis huurvoorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Leeuwarden nr. 3938 d.d. 06-11-2000. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden. Uitgebreide voorwaarden zijn te vinden op www.kors-hoogwerksystemen.nl of kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

  • Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, transport, montage en/of demontage en casco verzekering.
  • De huurder dient zorg te dragen voor de verzekering. Een WA casco verzekeringspolis kan worden afgesloten bij Kors Hoogwerksystemen BV. Casco verzekeringen hebben een eigen risico van € 2000 per gebeurtenis. De verzekeringspremie is 3% van de huursom.
  • De huur vangt aan op het moment van verlaten van ons depot en eindigt na terugkeer op ons depot.
  • Huurprijzen zijn gebaseerd op 8 werkuren per dag en 5 werkdagen van 8 uur per dag.
  • De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het aan hem verhuurde materieel en materiaal.
  • Het gehuurde dient in dezelfde staat als meegekregen en schoongemaakt te worden teruggebracht, zo niet dan worden er reparatie- en/of schoonmaakkosten in rekening gebracht.
  • Het gehuurde materiaal en materieel dient altijd per telefoon of mail tijdig te worden afgemeld, accu machines zijn volgeladen en dieseltanks gevuld, het door ons te vervoeren materieel staat voor ons transport gereed.
  • Eventuele prijs en technische wijzigingen voorbehouden, alle voorgaande prijzen vervallen hiermee.