Kors Grondverzet systemen verhuurvoorwaarden

Basis grondverzetsystemen verhuurvoorwaarden

Op deze pagina vindt u alle basis verhuurvoorwaarden voor grondverzetsystemen.

 • Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW
 • Bij nieuwe klanten vragen wij altijd om een borg of vooruitbetaling.
 • Nieuwe klanten dienen een geldig legitimatiebewijs en kopie uittreksel van kamer van koophandel te overleggen.
 • Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum of d.m.v. een automatische incasso te geschieden.
 • Bij een langere huurperiode kan er om een automatische incasso worden gevraagd.
 • Prijzen zijn gebaseerd op een gebruik van maximaal 9 draaiuren per dag.
 • Een week wordt gerekend als 5 werkdagen. Extra dagen dient de huurder te melden!
 • Betaling bij bijzondere feestdagen kan afwijken van het standaard contract, per jaar wordt door verhuurder bepaald welke dagen hieronder vallen. Een opgave van deze dagen, is op verzoek beschikbaar.
 • Prijzen zijn exclusief brandstof, smeermiddelen, transport, reparaties banden en evt. schades.
 • Reparatie en onderhoud zijn bij vakkundig gebruik voor de verhuurder, tenzij anders afgesproken.
 • Huurder is verplicht dagelijks onderhoudscontroles uit te voeren.
 • Machines dienen als extra toeslag verplicht verzekerd te worden bij verhuurder.
 • Verhuurder verschaft een dienst en is derhalve nooit aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade.
 • Schades veroorzaakt door het te laden van materiaal zijn niet verzekerd!
 • Casco schades veroorzaakt door gebruik van hydraulisch gereedschap van huurder zijn niet verzekerd en worden aan huurder berekend!
 • Bij tussentijdse beëindiging wordt de minimaal afgesproken huurperiode in rekening gebracht.
 • Vervanging van baktanden vanwege breuk en/of bovenmatige slijtage is voor rekening van de huurder.
 • Huurder is verplicht machine gereinigd, afgetankt en compleet weer terug te brengen.
 • Huurder is verplicht schriftelijk melding te maken van machinegebruik buiten Nederland.
 • Huurder mag machine alleen gebruiken daar waar deze voor is gemaakt en uitsluitend door vakkundig personeel.
 • Alle kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van deze basisvoorwaarden zijn voor de huurder.
 • Transportkosten zijn voor rekening van de huurder en afhankelijk van benodigde los- en laadtijden.
 • Afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig, indien schriftelijk door verhuurder vastgelegd.
 • Met het tekenen van de huurovereenkomst gaat huurder automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Verzekeringen kennen verschillende eigen risico’s en beperkingen op dekkingen.
 • Eigen risico verzekeringen bedraagt € 2000 per gebeurtenis.
 • Bij ondergrondse schade bedraagt dit € 2500, bij diefstal € 6.000. Alle bedragen per gebeurtenis.
 • Huurder dient op de hoogte te zijn van de wettelijke regels en procedures m.b.t. ondergrondse schades.
 • Uitrustingsstukken en bakken vallen buiten casco verzekering.
 • Bij vermissing of schade worden de kosten berekend aan huurder.
 • Indien de machine is uitgerust met een overdrukinstallatie, blijft het de verantwoordelijkheid van de huurder of de correcte filters zijn geplaatst.
 • Algemene huurvoorwaarden Kors Grondverzetsystemen en verzekeringsvoorwaarden staan op www.kors-hoogwerksystemen.nl

 

grondverzetsystemen verhuurvoorwaarden